Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

D&D Ing d.o.o. je osnovana u drugoj polovini 2015 godine, sa pretežnom djetnošću inženjering i trgovina. U 2016 godini firma se razvija u sektoru inžinjerstva i tehničkog savjetovanja te dobijamo licence od Inženjerske komore Crne Gore za odgovornog projektanta i izvođača radova, kao i Rešenje Ministarstva rada i Socijalnog staranja za obavljanje stručnih poslova Zaštite i zdravlja na radu. U februaru 2018 godine proširili smo djelatnost i na Periodične preglede i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija te dobili novo Rešenje Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Opširnije

Latest Products Image

Izrada Plana mjera zaštite i zdravlja na radu za stambeno poslovni objekat Ventura Park, DUP Stari aerodrom Podgorica.

Latest Products Image

Praćenje stanja zaštite i zdravlja na radu Termoelektrana Pljevlja.

Latest Products Image

Kompletan inženjering za TS 10/0,4kV, 2x1000kVA, investitor “NIKOLA“ Berane.

Sertifikati