D&D ING

D&D ING d.o.o. Berane
inžinjerstvo i tehničko savjetovanje

Djelatnost

1. ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU
- Izrada akta o procjeni rizika,
- Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija
- Pregled i ispitivanje sredstava za rad
- Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad
- Revizija tehničke dokumentacije
- Izrada Planova zaštite
2. IZRADA I IZVOĐENJE PROJEKATA SLABE STRUJE
Vršimo projektovanje, reviziju, nadzor i izvođenje radova instalacija slabe struje:
- SKS instalacije
- Video nadzor
- Audio i video interfoni
- Kontrola pristupa
- RTV instalacije
- Specijalne električne instalacije
- Automatska dojava požara
- Protivprovalni alarm
- Ostalo

Za stručne poslove projektovanja i izvođenja posjedujemo Licence projektanta i izvođača radova izdate od nadležnog Ministarstva.
3. IZRADA I IZVOĐENJE PROJEKATA JAKE STRUJE
Mi nudimo rješenja za energiju i automatizaciju. Mi kombinujemo vodeće svjetske energetske tehnologije, integrisana rješenja za domove, zgrade, data centre, infrastrukturu i industriju. Mi činimo procese i energiju bezbijednim i pouzdanim, efikasnim i održivim, otvorenim i povezanim.

Za stručne poslove projektovanja i izvođenja posjedujemo Licence projektanta i izvođača radova izdate od nadležnog Ministarstva.

U saradnji sa Control Technics možemo ponuditi kompletnu regulaciju elektromotornih pogona, korišćenjem frekventinih regulatora proizvođača Emerson, USA.
4. IZRADA ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Preventivna zaštita životne okoline kao i zdravlja ljudi, trebala bi postati uobičajna praksa u procesu planiranja i izvođenja projekata od javnog i privatnog interesa.

Kroz izradu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu vrši se identifikacija mogućih negativnih efekata na zdravlje i kvalitet života ljudi, kao i na različite segmente životnog okruženja, kroz izgradnju i izmjenu projekata i u krajnjoj liniji kroz aktivnosti kojima će izvedeni projekti služiti.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu vrši se za projekte iz oblasti industrije, energetike, saobraćaja, rudarstva, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i komunalnih djelatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju u zaštićenim područjima i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Kao država koja teži članstvu u EU, moramo se truditi da primjenjujemo pravne propise koji su u saglasnosti sa pravnim tekovinama Evropske unije i u oblasti zaštite životne sredine.
5. IZRADA PREDUZETNIH PLANOVA
- planova zaštite i spašavanja od požara, tehničko tehnoloških incidenta, zemljotresa